News

about me

our dogs

litters

VÍCE
O ridgebacích

contact

    

 

 

 

   

Dermoidní sinus

 
 
Dermoidní sinus  
   
 

Chovatelé rhodeských ridgebacků se dlouho domnívali, že ridge je jednoduše dominatní zvláštnost.

  Mutaci, která ridge způsobuje, objevilo nedávno konsorcium výzkumníků ze Švédské univerzity
  zemědělských věd (Nicolette Salmon Hillbertz, Goran Andersson a další), Uppsalské univerzity
  (Leif Andersona další) a z Broudského institutu (Kerstin Lindbland-Toh a další). Vědci zjistili, že ridge
  je výsledek  zdvojení v oblasti genetické informace, která obsahuje geny pro fibroblastový růstový
  faktor (FGF), jenž má  rozhodující roli v jeho rozvoji. Mutace pro ridge je defekt v planárním buněčném
  polaritním systému, který je potřebný pro normální orientaci vlasových folikulů a pro uzávěr nervové
  trubice.
   
  Studie také ukazují, že pokud má ridgeback dvě kopie pro dominantní ridgovou mutaci,
  vede to k většímu riziku rozvinutí vrozených zdravotních defektů – jako je dermoid sinus,
  než je tomu ridgebacka s jednou kopií.
   
  Tolik z vědecké stránky věci. Ráda bych zde podala i vlastní obraz z praxe, který je již více než 10-ti
  letý. Mohu potvrdit, že v počátku chovu RR v České republice byl výskyt DS velmi malý, dá se říci
  výjimečný. Jezdívala jsem do Rakouska podívat se a prosahat si taková štěňata, chtěla jsem umět
  tuto vadu najít. Časem, prochovaností zdejší populace přibylo jedinců s homozygotním založením
  pro ridge a jejich vzájemným křížením se zvyšoval i výskyt DS. Dnes nacházím v naší populaci DS
  obou existujících variant – s vývodem i bez vývodu na povrch kůže. DS s vývodem na kůži
  je pochopitelně varianta lepší. Mám za sebou ale i dvě uzavřené varianty. Tento typ je velmi těžké po
  narození najít. Nemá vývod na kůži – končí cca 0,5 cm pod povrchem i níže.
  Pokud ho objevím (má úspěšnost je 50 %) stojím s chovatelem před problémem co dál. Nemám žádný
  důkaz, jen pocit. Na základě pocitu nelze rozhodovat o životě a smrti právě narozeného drobečka.
  Takže štěně necháte žít a na 6. – 7. týdnu jste tam, kde jste byli před tím. Nikdo si neví rady –
  chovatel, poradci, veterinář. Zbývá poslední varianta - operace. Otevření a  zrevidování podezřelého
  místa. Pravdou je, že v případě omylu, způsobujete štěněti bolest a jistě i duševní trauma. Bohužel
u dvou štěňat, která jsem kontrolovala byla výsledkem – euthanazie.V obou případech se jednalo
  o uzavřené DS vedoucí do páteře. Utrácet takové štěně je hrozné a člověk se může utěšovat jen tím,
    že nepřehazuje horký brambor novým majitelům. Přemýšlím o všech štěňatech, která prošla mou
  kontrolou, a doufám, že jsem nic nepřehlédla. Já ale i chovatelé, kteří něčím takovým prošli, mají
  velký respekt k tak závažnému defektu. Bohužel mnoho lidí je absolutně nad věcí. Slyšela jsem již i
  výroky typu „a to by nebylo vidět?“.  Podotýkám, že nemluvím o chovech bez průkazu původu. 
  Kdo se asi DS zabývá tam?
   
  Touha chovatelů po standardních štěňátkách s ridgem vedla k používání stále stejných psů, k liniovým
  plemenitbám a pochopitelně ke psům se zdvojenou kopií ridgové mutace. Prochovávání homozygotních
  zvířat vedlo, a nyní je to i vědecky potvrzeno, k velkému výskytu DS v naší populaci. Setkala jsem se i
  s vrhem, kde bylo utraceno 8 štěňat s touto vadou. Mnoho štěňat je prodáno bez nálezu DS
  a s problémem  se potýkají noví majitelé.
  Dnes stojíme u faktu, že bychom se měli zamyslet nad naším chovem a přehodnotit své myšlení.
  Ano, používáme kyselinu listovou a jsme tím schopni částečně krýt tyto vady, nicméně předejít jim
  můžeme jedině správným výběrem rodičů. Měly by být pryč doby, kdy se na psy, kteří dali potomstvo
  bez ridge, hledělo jako na špatné.
     
 Měli bychom se naučit dívat se na vrhy s bezridgovým potomstvem jako na potomstvo potencionálně zdravější.
 Neměli bychom prochovávat homozygoty (zvyšuje se výskyt DS) ani heterozygoty (zvyšujeme počet štěňat bez ridge), ale spojovat obě skupiny.
Měli bychom u chovu prostě přemýšlet a neopakovat dokola stále stejné chyby!
 Jsem přesvědčena, že ridgeback bez ridge prostě k chovu patří!

autor: Šárka Štusáková (2007)