News

about me

our dogs

litters

VÍCE
O ridgebacích

contact

    

Hnědonosý ridgeback

 
 
       
 
Hnědonosý ridgeback

 
 

Pro hnědonosé psy mám slabost. Pro dobré hnědonosé psy a těch je velmi málo. Vloha pro tuto variantu

 

pochází od původních loveckých psů a pravděpodobně se tento gen v Africe vyskytoval již v původní

 

populaci. Co se týče pigmentace, hnědonosý pes nemá gen pro černou barvu.Černá je dominantní,takže

 

hnědonosý pes musí být homozygot. Barva očí by měla být tmavě jantarová, nikoli žlutá.

  V chovu se od nepaměti tito psi udržují, neboť dají všem štěňatům velmi pěknou barvu. Nedoporučuje
  se ovšem chovat na dvou psech s hnědým nosem, neboť může docházet ke ztrátě pigmentu.
  Hnědý nos je recesivní vloha, takže aby se narodilo právě takové štěně, musí získat gen od obou rodičů.
   
  A zde jsou pro názornost možné varianty:
   
  Alternativa: oba rodiče mají dominantní vlohu pro černý nos
  Výsledek: 100% štěňat je s černým nosem a dominantním znakem pro tuto barvu
   
  Alternativa: jeden rodič je dominantní černonosý, druhý je sice černonosý, ale je nositelem recesivního
   genu pro hnědý nos
  Výsledek: 50% narozených štěňat má dominantní geny pro černou barvu, 50% se narodí sice
  černonosých, ale s recesivním genem pro hnědou
   
  Alternativa: oba jsou sice s černým nosem, ale nositelé recesivního hnědého genu
  Výsledek: 25% narozených štěňat je s černým dominantním genem a nosem, 50% bude černonosých,
  ale s recesivním hnědým genem, 25%  bude s hnědým nosem
   
  Alternativa: jeden rodič má dominantní geny pro černý nos, druhý hnědonosý s recesivní vlohou pro
  hnědý nos
  Výsledek: 100% narozených štěňat je s černým nosem, ale nositelé recesivního znaku pro hnědý nos
   
  Alternativa:  jeden rodič je černonosý, ale s recesivním genem pro hnědé zbarvení nosu, druhý
  hnědonosý s recesivním genem pro tuto variantu
   
  Výsledek: 50% štěňat bude s černým nosem, ale recesivním genem pro hnědý odstín, 50% štěňat
  bude hnědonosých s recesivním genem pro tuto variantu
   
  Alternativa: oba rodiče s hnědým nosem, nositelé recesivního genu pro hnědé zbarvení nosu
  Výsledek: 100% štěňat s hnědým nosem a recesivním znakem pro tuto vlohu
   

autor: Šárka Štusáková (1999)