News

about me

our dogs

litters

VÍCE
O ridgebacích

contact

 

In memories

 
If love is immortal, then I firmly believe that after death I will meet all the dogs
of my life, if for nothin else, then for the sea of love that inited us.
 

Jestliže je láska nesmrtelná, pak pevně věřím, že se po smrti setkám se všemi psy

svého života, kdyby pro nic jiného, tak pro to moře lásky, která nás spojovala.

 
 
Bhubezi Anunnaki

 Information         Pedigree         Photogalery          Offspring
 
 
 
 
 
Fleur Anunnaki

●  Information     Pedigree       ●  Photogalery
 
 
 
 
 
CACHETTE Anunnaki 

●  Information    ●  Pedigree       ●  Photogalery       Offspring
 
 
 
 
 
DIVINE ANUNNAKI

●  Information         ●  Pedigree       ●  Photogalery

 
 
 
 
 
ASÍLIE BABAKAR

●  Information     Pedigree       ●  Photogalery       Offspring